Thầy giáo già dê cụ và em nữ sinh trẻ đẹp

Chuyển sang server #2 #3 nếu server #1 không xem được.
  • #1
  • #2
  • #3
  • Zoom +
  • Light Off

Người thầy giáo già sang nhà em nữ sinh của mình chủ nhiệm gặp phụ huynh của em để bàn luận về việc học tập của em vì học kỳ này em học hành vô cùng tệ, sang đến nhà của em thì chỉ có mỗi mình em ở nhà, biết thầy sang gặp bố mẹ mình em đã chủ động mở lời gạ gẫm người thầy để hai thầy trò lên giường với nhau và thầy sẽ bỏ qua cho em lần này và người thầy của em đã đồng ý ngay.